06-12-2016

Verkaveling ‘Mostert’ te Teuven

Als ingenieursbureau stond Geotec in voor de topografie van de ganse site alsmede het ontwerp van riolering en wegenis. De wegenis en rioleringswerken werden uitgevoerd door aannemer Crommen.