05-12-2016

Verkaveling ‘De Linde’ Bilzen

Als ingenieursbureau stond Geotec in voor de topografie van de ganse site alsmede het ontwerp van riolering en wegenis.

Projectteam:
Bart Stevens Architect
BNP Architecten
Driesken & Dubois Architectenbureau