10-10-2016

Verkaveling “De Heere Weide” te Diepenbeek

Binnen het project wordt gezocht naar een vorm van landelijk wonen in een hoge stedelijk dichtheid (25won/ha), dit komt neer op 73 woningen. Er werd in sterk overleg met jonge architecten gezocht naar vernieuwende woontypologieën die een sterke ruimtelijke en architecturale samenhang bewerkstelligen met enorm veel aandacht voor bezonning, privacy en eigenheid. Geotec stond in voor de landmeetkundieg expertise en de volledige projectbegeleiding der infrastructuurwerken.