06-12-2016

Verkaveling BPA ‘Meerheim’ Bilzen

Als ingenieursbureau stond Geotec in voor de topografie van de ganse site alsmede het ontwerp van riolering en wegenis. Na beëindiging van de werken is dit unieke woonproject met 200 woonentiteiten reeds voor 65% gerealiseerd. Door de rustige omgeving, op loopafstand van het centrum van Bilzen en tegelijkertijd de zeer goede ontsluiting naar de ring en de E313 Luik-Antwerpen, is dit project een aantrekkingspool voor jong en oud.