10-10-2016

Matexi Hoeneveldje Voeren

Aan het Hoeneveldje (Berneauweg) worden door Matexi in eerste fase 80 bouwpercelen bouwrijp gemaakt, en er is bovendien ruimte voor meer dan 20 sociale koopwoningen. In die zone is er ook plaats voor een superette. Projectontwikkelaar Matexi werkt samen met de gemeente Voeren aan het Hoeneveldje in ‘s-Gravenvoeren een verkaveling uit voor 80 bouwpercelen en drie zones voor sociale koopwoningen. Het project wordt in een viertal grote fasen uitgebouwd. In een eerste fase worden 16 bouwkavels verkocht (door Matexi), en de Kleine Landeigendom zal ook 9 sociale koopwoningen verwezenlijken. Aan de buitenkant van de derde ‘schil’ plannen we een grote boomgaard en er komen nog eens 8 loten middenin het groen. Voor de afwatering wordt er een ‘wadi’ aangelegd. Als groene draad door het project komt er ook een voetpad, met brug over de holle weg Heuvelke. Dat zal het scholencomplex met het centrum van ‘s-Gravenvoeren en de assistentiewoningen verbinden.
Het archeologisch onderzoek op de site Hoeneveldje start in april, daarna start Gemoco met de de aanleg van het volledige wegennet en de verdere infrastructuur die rond Pasen 2014 opgeleverd zal worden.

Tijdens het archeologisch vooronderzoek is er gebleken dat er zich binnen de projectzone een Gallo-Romeinse nederzetting bevond. Op onderstaande foto’s zijn enkele vondsten weergegeven.