06-12-2016

Marlinne het Dorp te Heers

Ontwerp wegen- en riolering ter realisatie van 43 wooneenheden in opdracht van Matexi NV.

www.wonen-in-heers.be