06-12-2016

Drijpikkelstraat Meise

Het betreft een verkaveling waarbij zowel het landschappelijk wonen, de aansluiting bij de reeds aanwezige bebouwing alsook een diversiteit aan woontypologieën ruimtelijke uitgangspunten vormden.

Aan de zijde van de Drijpikkelstraat zijn 10 loten (loten 28 t.e.m. 37) direct aansluitend aan uitgeruste weg gesitueerd, evenwijdig hieraan in het binnengebied zijn 10 loten (loten 18 t.e.m. 27) gesitueerd. Direct aan de doorgangsweg, loodrecht op de Steenhuffelstraat zijn 6 loten (loten 12 t.e.m. 17) gesitueerd. De resterende 11 loten (loten 1 t.e.m. 11) zijn evenwijdig aan Voetweg nr.38 en de doorgangsweg gesitueerd. De wooneenheden worden ontsloten via een aansluiting aan de Drijpikkelstraat en een tweede ontsluiting aan de Steenhuffelstraat ter hoogte van de Jan Feyenstraat.