10-10-2016

Ceder Park Hasselt

Ontwerp wegen- en riolering ter realisatie van 305 wooneenheden in opdracht van Extensa NV.

Projectgroep
West8 (NL)
Crepain & Binst architecture
Mortelmans Architecten
A2O Architecten
Guy Cleuren

www.cederpark.be