05-12-2016

Bocholt ‘De Winning’

Direct aansluitend op het gemeentehuis van Bocholt wenst het gemeentebestuur over te gaan tot een sterke wooninbreiding conform de randvoorwaarden van het BPA. In samenwerking met Geosted is een PPS-project uitgewerkt waarin de gemeente Bocholt, Infrax en ontwikkelaar Oban Real Estate onderdeel van uitmaken. Geotec staat in voor de algemene landmeetkundige expertise, ontwerp infrastructuren en opvolging der werken.
Realisatie : 2012