WERKING 3D-LASERSCANNER

Een 3D-laserscanner is een geavanceerd meettoestel dat met hoge snelheid signalen uitstuurt in een driedimensionale omgeving. Voor het scannen van de objecten maken wij gebruik van de Leica RTC 360 scanner.

Vanuit meerdere opstellingen wordt het gevraagd object volledig in kaart gebracht. Om de verschillende scanopstellingen aan mekaar te hangen, gebruiken we scantargets die ter plaatse worden aangebracht. Deze worden herkend tijdens de registratie en bepalen mee de nauwkeurigheid van de point cloud.

Bijkomend worden 360° foto’s genomen dankzij een HDR-beeldvormingssysteem. Deze foto’s in combinatie met de ingewonnen lasergegevens zorgen ervoor dat de puntenwolk waarheidsgetrouw kan worden weergegeven.

3D-laserscanners maken een zeer realistische en accurate opname van de werkelijkheid. De graad van detaillering is daarmee zeer hoog.

WAAROM KIEZEN VOOR 3D-LASERSCANNING?

  • De meting verloopt zeer snel. In vergelijking met de traditionele meetmethodes is de tijd op locatie aanzienlijk korter.
  • Niet enkel en alleen verloopt het 3D-laserscannen snel, maar ook uiterst nauwkeurig. Tot 2mm op 25m.
  • Ruim toepassingsgebied: 3D-laserscannen kan ingezet worden voor infrastructuur, architectuur, industrie en archeologie.
  • Complexe onbereikbare dakstructuren, gevelaanzichten van historische gebouwen, ieder detail wat zichtbaar is wordt gescand. Deze duidelijke ingewonnen data zorgt voor een betere interpretatie van bepaalde objecten. Dit mede dankzij de visuele ondersteuning die bekomen wordt door de 360° foto’s.
  • Een eenmalige opname kan dienen voor meermaals gebruik. Men moet niet nogmaals op terrein gaan. Dit is kostenbesparend.
  • Men beschikt over de volledige 3D-dataset. Van hieruit kunnen verschillende eindproducten aangeleverd worden zoals:
   • 2D- en 3D-cadplannen, grondplannen en gevelaanzichten.
   • Ortho images, technische metingen, volumebepaling, digitale hoogtemodellen of een 3D-model IFC volgens LOD normen.
  • Levering van de point cloud kan in verschillende formaten: LGS, PTS, E57 of RCP formaat.
  • We leveren ook telkens de jetstreamviewer aan met de puntenwolk en de images. Zo kan de gebruiker zelf navigeren en metingen uitvoeren in de puntenwolk.
  • Los van dit alles kunnen we garanderen dat de opmeting veilig verloopt vanop een bepaalde afstand.

 

2D- EN 3D-CADPLANNEN

Door het gebouw aan de buitenzijde en langs de binnenkant te scannen, bekomen we een 3D-point cloud van heel het gebouw. Deze betrouwbare basis gebruiken we om de grondplannen en gevelaanzichten te maken. In samenspraak met de opdrachtgever kan bepaald worden waar er nood is om een snede te maken. Deze werkmethode laat ons toe zeer efficiënt te werken.

Cad-grondplan

Cad-gevelaanzicht

Cad-gevelaanzicht
Cad-Snede

 

ORTHO IMAGE / 360° FOTO’S

Op basis van een RGB-gekleurde pointcloud, verkregen tijdens het scannen, kunnen er haarscherpe ortho images aangemaakt worden. Deze gebruiken we voornamelijk om gevelaanzichten en doorsnedes te maken.
Deze ortho images zijn fotorealistisch en geometrisch correct. De hoge graad van detaillering van een gevel moeten in principe niet altijd meer uitgetekend worden. De interpretatie van de ortho image spreekt voor zich.

Ortho image gevelaanzicht

Ortho image, snede gebouw

360°

 

TECHNISCHE METINGEN

Technische metingen worden toegepast om bijvoorbeeld scheefstand te kunnen achterhalen bij een gevelwand. In de praktijk is niet iedere gevel loodrecht. Een deformatiemeting gaat hier duidelijkheid in scheppen. Een gevelrenovatie van een oude hoeve kent op deze manier geen geheimen meer. Denk ook aan industriehallen waar de technische installaties dienen gekarteerd te worden.

Point cloud technische installatie

 

Kartering technische installatie

 

VOLUMEBEPALING

Volumebepaling van stocks worden ingemeten met 3D-laserscanning of drones. Met deze meettechnieken kunnen volumebepalingen uiterst nauwkeurig en veilig gebeuren. De puntdichtheid van de point cloud zorgt voor een correcte weergave van de volumebepaling.

Volumebepaling van een golfbaan

 

DIGITALE HOOGTEMODELLEN

Het meest gebruikte digitale hoogtemodel is een DTM (digitaal terreinmodel). Hier behouden we enkel het maaiveld van een terrein. Gebouwen, bomen en andere objecten worden hier dus uit gefilterd. Hoogteverschillen op het terrein zijn op deze manier goed vast te stellen.
Een ander digitaal hoogtemodel is DSM (digitaal surface model). Hier zitten de gebouwen, bomen en andere objecten wél in.

 

ARCHEOLOGIE

3D laserscanning is voor archeologie zeker de juiste meetmethode. De 3D-point cloud geeft een zeer duidelijke weergave van het object of site. Door het gebruik van een viewer kan je realtime navigeren doorheen de point cloud of metingen erop uitvoeren.

Point cloud deel van de Romeinse muur

 

3D-MODEL IFC

Op basis van de 3D-scan kan een IFC (Industry Foundation Classes) aangemaakt worden. Volgens LOD (Level of Detail) wordt afgesproken welke detailleringsgraad het model moet krijgen voor de aanmaak hiervan. De schaal van de LOD-normen ligt tussen LOD 000 en LOD 500. Hoe groter het getal, hoe hoger de graad van detail. De meest gebruikte norm is LOD 200 en LOD 300.

IFC model LOD 300